Warberg Antique

Vandra genom Varberg med Peter Börjesson som ciceron och värd.

Ursäkta röran! Hemsidan under uppbyggnad... 

Har du frågor, behöver information eller hjälp med något annat, vänligen kontakta mig via info@peterborjesson.se eller 0734 151 446. 

"Hafvet dånar, hafvet brusar, fradgan fräser upp med lust. 

Mot de gråa jätteblocken utmed Varbergs stela kust. 

Men då dyning hinner hamnen, hejdar sig det salta svall, 

långsträckt rullande utför bottenmurad vall."